вторник, 25 декември 2012 г.

Моето първо HTML домашно

Ето и моята първа страница от домашното по HTML в Telerik Academy.<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hello, Stranger!</title>
<meta name="description" content="Website to Runners">
<meta name="keywords" content="HTML,tags,courses">
<meta name="author" content="Monica Spasova">
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<div id="header">
<p>Hello, Stranger!</p>
<h1>Welcome to Runners Home&trade;</h1>
</div>
<div id="content">
<p>Runners Home&trade; is delicate to providing you with.</p>
<ul>
<li>the most up-to-date information on runnig races</li>
<li>the best resours for runners.</li>
</ul>
</div>
<div id="footer">
<hr />
<p>&copy; 2007 Runners Home. All rights reserved.</p>
</div>
</body>
</html>

Ето и видео от лекциите:
Лекцията водена от Наков
Лекцията водена от Дончо
Лекцията водена от Жоро

Няма коментари:

Публикуване на коментар